Formation: Voorbeeld van een bemiddeling

De directeur van een ontmoetingscentrum voor personen met een handicap neemt contact met ons op omdat hij heeft vastgesteld dat het verzuim door uitputting het hoogste is onder de opvoeders verantwoordelijk voor steun aan de bewoners/bezoekers, een feit dat hem bijzonder verontrust.

Hij is er zich terdege van bewust dat het beroep emotioneel uitputtend is en zou graag willen dat zijn medewerkers vaardigheden aanleren die hen staat stellen hun grenzen te bewaken maar waarbij hij tegelijkertijd nog steeds een kwaliteitskader kan bieden aan de bewoners.

Voorgestelde oplossing :

Het team van opvoeders, uitgebreid met maatschappelijk werkers en psychologen, hebben tweemaal een tweedaagse training in Geweldloze Communicatie (GC) gevolgd met als thema: «Luister naar jezelf om de ander beter te verstaan»

De eerste 2 dagen waren gewijd aan een het verbeteren van het luisteren naar jezelf, een noodzakelijke voorwaarde voor het kwalitatief luisteren naar de gesprekspartners.

Na deze twee dagen waren de deelnemers in staat om naar zichzelf te luisteren en hun grenzen te herkennen, concrete acties voor te stellen om hun batterijen weer op te laden, zowel fysiek als emotioneel en om duidelijk uit te leggen wat zij nodig hebben voor hun welzijn.

De twee volgende dagen waren gewijd aan het luisteren naar de ander en het openen van de dialoog. Aan het einde van deze twee dagen waren de deelnemers in staat tot een respectvolle dialoog, om een gezamenlijk begrip te creëren en tot samenwerking in plaats van agressiviteit en opstandigheid.

Opgetogen over hun opgedane kennis en de voordelen die deze training hen, zowel professioneel als privé, had gebracht, hebben de medewerkers van het team gevraagd om een specifieke training met als doel het overbrengen van de principes van Geweldloze Communicatie aan de personen met een handicap die in de instelling worden ontvangen.

Wij hebben daarom twee dagen van additionele training voorgesteld, geënt op

«de overdracht van GC door middel van spel».

Sindsdien maken de waarden die ten grondslag liggen aan GC integraal deel uit van de cultuur van het instituut, zowel onder leden van het personeel als bij de betrokken gehandicapten die regelmatig in de werkplaats zijn waarbij ze zich anders uitdrukken en anders luisteren naar hun gesprekspartners.

Voorgestelde diensten

Waarom ?
Om een sleutel te geven tot een beter inzicht en processen en tools aan te reiken die helpen de onderneming en zijn medewerkers te ontwikkelen.
Voor wie ?
Voor eenieder in de organisatie.
Hoe ?
De pedagogisch interactieve aanpak maakt van de deelnemers coauteurs van hun eigen evolutie en biedt :

  • beknopte theoretische uitleg
  • praktische oefeningen gericht op het zich eigen maken van communicatiegewoontes en -houdingen die leiden tot een verbetering van de communicatie en tot een duidelijke en verantwoordelijke positie van eenieder
  • rollenspel en oefeningen aan de hand van reële ervaringen van de deelnemers waardoor duidelijke wordt hoe deze hadden kunnen of kunnen worden opgelost met behulp van de voorgestelde processen

De inhoud van onze training is altijd aangepast aan de behoeften van de groep en/of de organisatie

Waarde ?
Evolueren als individu en bijdragen aan de ontwikkeling van mijn collega’s en organisatie.

De aanwezigheid, het luisterend oor en de ondersteuning door de andere deelnemers bieden een enorm voordeel.

Hoelang ?
Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en/of de deelnemers.
Thema’s