management / réseaux sociaux / rencontre

 

Systemische Organisatieopstellingen

Bedrijf- of organisatieopstellingen zijn een innovatieve, concrete en pragmatische manier om inzicht te krijgen in de dynamiek van een organisatiesysteem of wat er speelt in de onderstroom van een bedrijf.

Een bedrijf, vereniging of publieke organisatie is een systeem waarin eigen principes gelden.
Respect voor en naleven van deze principes leiden tot een efficiënte werking en een gezonde werkomgeving.

Het verstoorde evenwicht binnen een van de elementen van het systeem kan leiden tot een disbalans in het hele systeem en heeft een nadelige invloed op de goede werking ervan.

De oorsprong van de opstellingen komt van de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Hij heeft deze manier van werken ontwikkeld, verder verfijnd en in praktijk gebracht met verbazingwekkende resultaten op het gebied van familieopstellingen.

Organisatieopstellingen zijn nuttig en effectief bij individuele- of teamcoaching, bij de behandeling van problemen die voortkomen uit veranderingsprocessen, het opstarten en begeleiden van projecten, het managen van problemen in relaties of om het bedrijfssysteem en zijn onderstromen te begrijpen en te verbeteren.

Opstellingen kunnen de volgende verzoeken behandelen :

Teams :

  • Veranderingsprocessen
  • Fusies & overnames
  • De sleutel vinden voor het begrijpen en oplossen van een relationeel conflict
  • Testen van een project
  • Opvolging in een familiebedrijf …

Individueel :

  • Beslissingen nemen
  • – Een goede positie vinden
  • – Leiderschap

Behaalde resultaten zijn onder andere: conflict oplossing, verbetering van samenwerking, ontwikkelen van interne resources, helpen bij besluitvorming, ontwikkeling van nieuw projecten, het ontdekken van nieuwe belevingen en keuzemogelijkheden, enz.

Organisatieopstellingen worden uitgevoerd binnen een groep onder leiding van een «opstellingscoach» en geeft de cliënt de mogelijkheid een problematiek uit te beelden in samenwerking met de andere leden van de groep die zich opstellen als representanten van de organisatie die wordt uitgebeeld.
Eenieder kan, in zijn rol van «neutrale» representant van het systeem (de organisatie), in alle vrijheid uitdrukken wat hij ervaart, zonder dat hij zelf deel uitmaakt van het project dat opgesteld gaat worden.

De diversiteit van de opstelling en de verschillende aanpassingen stellen de coach in staat om in alle creativiteit te werken zodat langzaamaan met kleine veranderingen in de opstelling zich een oplossing aandient.

Samengevat bevorderen deze organisatieopstellingen door het scheppen van afstand, het in de ruimte zetten van het probleem, het vrijkomen van informatie, de systematische wederopbouw, het vinden en integreren van positieve oplossingen voor het individu en voor de groep.