idea concept

 

Wat is participatieve dynamiek ?

Participatieve dynamiek ontwikkelt de medeverantwoordelijkheid van de betrokkenen en stimuleert het ontstaan van collectieve intelligentie die zal bijdragen aan het succes van een gezamenlijk project

Binnen gemeenschappen en bedrijven ontstaan nieuwe manieren om samen te werken.

Managers hebben steeds vaker de wens om een participatieve dynamiek te ontwikkelen binnen hun organisatie die kan leiden tot een meer actieve bijdrage en een groter verantwoordelijkheidsgevoel van hun managers en medewerkers. .

Het participatief proces is gebaseerd op de collectieve intelligentie.
De synergie die ontstaat door de samenwerking brengt creativiteit en innovatie naar boven die groter is dan die van de aparte individuen. Welwillendheid, geweten, verantwoordelijkheid (individuele en collectieve) en sterke ethische principes spelen een actieve rol in deze aanpak van sociale intelligentie.

Met participatieve dynamiek bedoelen we een proces, ondersteund door een set van tools en een methodologie die zowel streng, creatief en innovatief kan zijn.
De participatieve dynamiek gaat vooraf aan dynamisch of sociocratisch management.
Wanneer de participatieve dynamiek is omarmd door heel de organisatie of structuur, kan deze nog een stap verder gaan door er een dynamische bestuursvorm van te maken. Zo kan participatieve dynamiek zich verankeren in een werkelijk dynamisch bestuur van de organisatie.

De basisprincipes van een dynamische participatie en dynamisch bestuur zijn historisch gezien ontwikkeld onder de algemene naam « sociocratie ». Deze term werd uitgevonden in de 19e eeuw door August Comte, grondlegger van het positivisme.
Vandaag beschrijft het een proces van besluitvorming en bestuur die een organisatie toelaat zich te gedragen als een levend organisme.

De sociocratie is in de jaren ’70 verder ontwikkeld dankzij het werk van de Nederlander Gérard Endenburg (directeur van een elektrotechnisch familiebedrijf in Rotterdam en honorair professor aan de universiteit van Maastricht).
Conceptueel gebaseerd op de observatie van systemen, is het een nieuwe methode geworden die het kleinste project tot de grootste organisatie ondersteunt.

De participatieve dynamiek steunt op een aantal basisregels

  1. De circulaire modus
  2. Besluitvorming in consent
  3. Verkiezing zonder kandidaat

Opmerking : dynamisch bestuur heeft een vierde regel nodig die men de «dubbele verbinding» noemt en die de onderlinge relatie van alle cirkels binnen een organisatie benadrukken.