Médiation: Voorbeelden van bemiddeling:

  1. De directeur van een bloeiende onderneming belt ons op omdat hij een probleem heeft met zijn hele afdeling. Hij heeft kortgeleden een voormalige technische bedrijfsleider gepromoveerd tot teamleider maar deze wordt afgewezen door zijn collega’s die hem niet geschikt vinden voor deze nieuwe functie en zijn autoriteit niet accepteren. Geconfronteerd met de blokkade van zijn medewerkers, wordt de teamleider meer en meer autoritair en de situatie escaleert en is kritiek.
  2. De verantwoordelijke van een verzekeringsagentschap neemt contact met ons op omdat hij aan het einde van zijn Latijn is: drie van zijn medewerksters zijn al maanden met elkaar in oorlog. Hij heeft al diverse keren naar hun klachten geluisterd maar het conflict gaat maar door en de situatie groeit hem totaal boven het hoofd. Als laatste redmiddel belt hij naar ons, als dat niet helpt is hij van plan om de een of andere van zijn medewerksters te ontslaan want hij accepteert niet langer wat hij noemt « ruzies in de zandbak en kinderachtige spelletjes ».

Voorgestelde oplossing: Mediation

  1. Wij hebben in eerste instantie een ‘een-op-een’ gesprek gehad met elk van de teamleden en de zojuist aangestelde verantwoordelijke om zo eenieder een luisterend oor te bieden in een poging de relatie te herstellen. Deze sessies waren over meerdere dagen verdeeld omdat de verantwoordelijke bij ieder van die gesprekken aanwezig moest zijn. Vervolgens hebben we een ontmoeting gehad met het hele team, uiteraard nog steeds samen met de nieuwe verantwoordelijke, en we hebben geholpen bij het implementeren van oplossingen die de noden van alle partijen respecteerden.
  2. Een enkele sessie van drie uur was voldoende om het probleem op een blijvende manier op te lossen. De ontmoeting had plaats met alle drie betrokkenen tegelijk. Het moment van verzoening was zeer aandoenlijk door de emoties van iedereen. Een nieuwe ontmoeting om de relevantie van de voorgestelde oplossingen op de langere termijn te evalueren was gepland voor een maand later maar die tweede afspraak was niet meer nodig!

Voorgestelde diensten

Waarom ?
Om via conflictbemiddeling een klimaat van vertrouwen te creëren (herstellen) en een gespannen of conflictsituatie om te vormen tot een relatie waarin weer kan worden samengewerkt.

De oplossing moet voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn.

Voor wie ?
Elke persoon of groep die zich in een conflictsituatie bevindt met één of meerdere partijen (Partner, kind, vriend, collega, baas, team, enz.).
Hoe ?
De mediator luistert naar de aanwezigen en helpt te zoeken naar gezamenlijke oplossingen die door alle partijen kunnen worden geaccepteerd.
Belang ?
Aanwezigheid van een veilige, neutrale derde partij die iedereen in staat stelt om zich volledig te uiten en om te horen wat ten grondslag ligt aan de tegengestelde meningen
Hoelang ?
Gewoonlijk 2h00 ; langer op verzoek.