Consulting: Voorbeeld van een bemiddeling

Een directeur van een onderneming neemt contact met ons op omdat hij geconfronteerd wordt met verschillende uitdagingen :

  1. Er is een conflict tussen een zojuist aangenomen leidinggevende en het team waar hij verantwoordelijk voor is. De leden van het team (6 personen) weigeren samen te werken met de nieuwe kracht omdat ze het ontslag van hun vorige manager onterecht vinden..
  2. Verder is hij bezorgd over het verzuim van zijn personeel door ziekte en uitputting. Hij is er zich terdege van bewust dat het streven naar efficiëntie en winstgevendheid in de context van de huidige crisis een zware wissel trekt op zijn medewerkers en zou graag maatregelen nemen die de stress van zijn personeel verminderen. Hij vraagt zich af of een « Heidedag » in dit stadium nuttig zou zijn, ook voor een betere saamhorigheid binnen zijn teams.
  3. Hij wil tegelijkertijd zijn onderneming laten evolueren naar een meer empathische cultuur teneinde de communicatie te verbeteren alsook voor het welzijn en de motivatie van eenieder.

Voorgestelde oplossingen na een ontmoeting met de manager :

  1. Bemiddelingssessies met de nieuwe manager en elk lid van zijn team afzonderlijk. Elk van deze sessies duren anderhalf tot twee uur met een maximum van twee sessies per dag  er worden 3 dagen gepland voor deze bemiddelingsessies, gevolgd door een algemene sessie van een halve dag (bemiddeling met het complete team) waarbij het objectief is te luisteren naar alle deelnemers en te zoeken naar mogelijke oplossingen op basis van de behoeften van alle betrokkenen (de zes leden van het team, de manager en de organisatie).
  2. Het plannen van een opleiding van twee of drie dagen over preventie en beheersen van stress en burn-out d.m.v. het proces van Geweldloze Communicatie (GC), en het organiseren van een teambuilding evenement met afwisselend momenten van luchtige spelletjes en het delen in de diepte.
  3. Het plannen van maandelijkse supervisie sessies met tot doel het integreren van Geweldloze Communicatie in de praktijk alsook het aanleren van de reflex om te luisteren en jezelf met de ander te verbinden in gespannen/conflict situaties.

Wij adviseren u bij de keuze van oplossingen die het best voldoen aan de behoeften van uw organisatie en de mensen die er deel van uitmaken.

Voorgestelde diensten

Waarom ?
Om de moeilijke situaties die u regelmatig tegenkomt op een optimale manier tegemoet te treden. Wij adviseren u in de keuze van oplossingen die het best beantwoorden aan de behoeften van uw organisatie en aan zijn medewerkers.
Voor wie ?
Ondernemingen, instellingen, verenigingen, publieke en private organisaties
Hoe ?
Het organiseren van een ontmoeting teneinde de behoeften van het bedrijf in kaart te brengen; de volgende stap is ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van concrete en praktische oplossingen voor de geïdentificeerde behoeften
Waarde ?
De voorgestelde oplossingen zijn concreet, duurzaam en op maat.
Hoelang ?
Dat varieert en is afhankelijk van de behoeften en het exacte verzoek.