Coaching: Voorbeeld van een bemiddeling

Een directeur van een onderneming neemt contact met ons op om verschillende problemen met een van zijn teams te bespreken:

  1. De druk veroorzaakt door de constante zoektocht naar winstgevendheid hebben als gevolg dat de teamleden weinig of niet communiceren. Dit leidt tot misverstanden en spanningen die de sfeer beïnvloeden en daardoor ook de motivatie en effectiviteit van het personeel.
  2. De vergaderingen van het team zijn nauwelijks productief en beslissingen worden zelden tot uitvoering gebracht.
  3. Bovendien heeft de manager moeite met het efficiënt delegeren van taken en hij vraagt zich af of hij wel de juiste vaardigheden heeft voor deze functie.

Het team heeft al een driedaagse training gevolgd in Geweldloze Communicatie met als thema « Beter communiceren voor een betere samenwerking » en de directie overweegt deze keer een individuele coaching voor managers en teamleiders om de volgende doelstellingen te bereiken:

  1. Het team begeleiden bij de integratie van het proces van Marshall Rosenberg en de solidariteit tussen de leden van het team te versterken.
  2. De vergaderingen effectiever en productiever maken.
  3. De manager meer duidelijkheid verschaffen over de functie die hij ambieert en hem helpen de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

Geïmplementeerde oplossingen :

  1. Maandelijkse ontmoeting met het team gedurende 18 maanden. Tijdens elke ontmoeting zijn er praktische oefeningen aan de hand van door de deelnemers meegemaakte incidenten, specifieke bemiddeling in het geval van conflicten of spanningen en herhaling van theoretische punten wanneer dat nodig is.
  2. Sommige sessies waren gewijd aan de toepassing van bepaalde instrumenten van de participatieve dynamiek, teneinde duidelijke operationele regels voor de vergaderingen vast te stellen; om te leren hoe je een actieplan moet ontwikkelen en verbeteren met het akkoord van iedereen; om van vergaderingen een plaats te maken waar beslissingen worden genomen en niet een van eindeloze discussies; dit alles met de actieve, verantwoordelijke deelname van iedere deelnemer.
  3. Drie of vier sessies van 2 uur waren voldoende om de manager te leren effectief te delegeren en op een positieve manier grenzen te stellen. Hij heeft ervoor gekozen om aan te blijven als manager van het team in het bewustzijn van zijn werkelijke motivatie voor deze functie.

Voorgestelde diensten

Waarom ?
Om geïnspireerde en inspirerende leiders, gemotiveerde en coöperatieve medewerkers, hechte en effectieve teams te ontwikkelen.
Voor wie ?
Voor iedereen die zijn professionele leven wil verbeteren en/of om objectieven te stellen en te bereiken.
Hoe ?
Waarnemen, rollenspel en stellen van objectieven.
Waarde ?
Tijdens een individuele coaching heeft de persoon de beschikking over een vertrouwelijke omgeving om een persoonlijke urgentie op te lossen.

In het geval van een team coaching, staat er een derde, neutrale en vertrouwelijke persoon ter beschikking die zal helpen bij het verduidelijken van onvervulde behoeften en met het implementeren van de daarvoor benodigde strategieën.

Hoelang ?
Normaal gezien 1h30; op verzoek eventueel langer