cnv

 

“Au-delà du bien et du mal, il y a une prairie…je t’y donne rendez-vous” Rumi

 

Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door dokter Marshall Rosenberg, is een pad van bewustwording en transformatie; een levenswijze geïnspireerd door de principes van geweldloosheid van Ghandi.

Deze levenswijze geeft ons de mogelijkheid om ons opnieuw te verbinden met onszelf: onze emoties, onze gevoelens en onze diepste verlangens … kortom aan onze levenskracht; verbonden aan die levensparels waarvan we helaas zo vaak zijn afgesneden, dat gedeelte van onszelf dat we, om onszelf te beschermen, zo weinig laten zien ….

Verbinding met jezelf is een noodzakelijke voorwaarde om contact te maken met de ander: met wat hij waarneemt (wat hij voelt, niet wat hij denkt) en wat hem motiveert (zijn diepste noden of aspiraties, niet zijn verlangens).

Conscient de ce qui se vit, tant chez moi que chez mon interlocuteur, je peux transformer ma manière d’être en relation, à savoir :

  • Waarnemen met openheid en vriendelijkheid, zowel bij mezelf als bij mijn gesprekspartners, met als enig motief het zoeken naar kwaliteit van de relatie
  • Horen, ontvangen en begrijpen wat zowel ikzelf als mijn gesprekspartner bedoelen zonder te oordelen en zonder het registreren van kritiek en verwijten
  • Durven loslaten van mijn oude gewoontes, experimenteren, fouten maken, me laten verbazen, me openstellen en met een andere blik naar mijzelf en mijn omgeving kijken
  • Me uitdrukken en voor mezelf opkomen zonder de ander te verdrukken
  • Luisteren naar de ander zonder mezelf te verwaarlozen

Regelmatige beoefening van dit proces maakt het mogelijk om verbinding te maken met elkaars denkwereld en daardoor vertrouwen en samenwerking te stimuleren. Alle partijen zijn op deze manier winnaar: niet tegen maar met hem of haar.

Geweldloos communiceren is een tweeluik: JIJ (luisteren naar jezelf en eerlijke communicatie) en de ANDER (luister naar de ander met empathie).

Het communicatiemodel Geweldloos Communiceren bestaat uit vier delen:

  1. Waarneming van de feiten : neutraal en objectief (wat zie/hoor je?)
  2. Identificatie en weergave van gevoelens en emoties (wat roept dat op?)
  3. Identificatie en weergave van de noden die achter de gevoelens schuilgaan (wat heb je nodig?)
  4. Formuleren van een duidelijk en concreet verzoek (welke concrete actie stel je voor?)

GC is een ware hoeksteen voor duurzame sociale ontwikkeling, het wordt geleerd en gebruikt in uiteenlopende omstandigheden zoals huwelijk, gezin, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en andere professionele organisaties, gevangenissen, openbare instellingen , politiek, etc..